سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
تدریس 
دانشگاه های مختلف تهران و آزاد 
مدرس 
 
 
تخصصي حقوق و علوم اسلامی 
تدریس 
حوزه های علمیه تهران و قم 
مدرس 
 
 
دروس پایه و سطح 
تدریس 
حوزه علمیه قم 
مدرس 
 
ادامه دارد 
سطوح عالی و خارج فقه و اصول 
تدریس 
سپاه پاسداران ، نیروهای انتظامی و وزارت دفاع 
مدرس 
 
 
اخلاق ، عقاید و علوم قرآنی 
تدریس 
حوزه علمیه قم 
مدرس 
 
ادامه دارد 
النکاح 
تدریس 
حوزه علمیه قم 
مدرس 
 
 
کفایه الاصول 
تدریس 
مدرس شهید میثمی 
مدرس 
 
ادامه دارد 
خارج فقه کتاب الخمس 
تدریس 
مدرس شهید میثمی 
مدرس 
 
 
درس خارج اصول مبحث الفاظ 
تدریس 
مدرس شهید میثمی 
مدرس 
 
 
خارج فقه کتاب الخمس